photo-1459178840030-86b747008059.jpeg
tłozielone.jpg
photo-1466111015920-82c8b3e3e43c.jpeg
photo-1459178840030-86b747008059.jpeg

Program dydaktyczny


SCROLL DOWN

Program dydaktyczny


 

W Przedszkolu Mróweczki realizujemy program nauczania stworzony zgodnie z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Grupa „Biedronki” – „Olek i Ada A” MAC Edukacja

Grupa „Sówki” – „Olek i Ada A+” MAC Edukacja

Grupa „Tygryski” – „Olek i Ada A+” MAC Edukacja, “Olek i Ada B” MAC Edukacja

W pracy z naszymi przedszkolakami wykorzystujemy także, dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci, autorskie programy nauczania języków obcych. 


 
tłozielone.jpg

uczymy języków obcych


uczymy języków obcych


 

PROFIL JĘZYKOWY

Oferta zajęć przygotowana przez Niepubliczne Przedszkole Językowe Mróweczki obejmuje realizację podstawy programowej w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Jako przedszkole o profilu językowym przywiązujemy szczególną wagę do edukacji językowej naszych Mróweczek, dlatego też zajęcia z języka angielskiego odbywają się 3 razy w tygodniu, po 30 minut w każdej z grup. Dodatkowo, dwa razy w tygodniu, organizowane są półgodzinne zajęcia, mające na celu zapoznanie dzieci z językiem niemieckim. Oba języki nauczane są przez wykwalifikowanych lektorów w formie różnorodnych gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.

 
photo-1466111015920-82c8b3e3e43c.jpeg

Zajęcia dodatkowe


Zajęcia dodatkowe


 

Zajęcia dodatkowe


Jedną z głównych misji Niepublicznego Przedszkola Językowego Mróweczki jest rozwijanie talentów wykazywanych przez naszych małych podopiecznych. To właśnie dla nich przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć popołudniowych, które dostępne są dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach czesnego. Każda mała Mróweczka rozwija u nas swoje zdolności poprzez:

 
 • zajęcia z języka angielskiego

 • zajęcia z języka niemieckiego

 • zajęcia gimnastyczne

 • zajęcia taneczne

 • warsztaty chemiczne

 • grupowe zajęcia logopedyczne

 • zajęcia z programowania

 • warsztaty kulturalne

 • zajęcia kulinarne

 • warsztaty twórcze

 • warsztaty chemiczne