Viewing entries in
plan dnia

Grupa Biedronki

Grupa Biedronki

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci w grupach połączonych, zabawy dowolne w sali, zabawy stolikowe, indywidualna praca nauczyciela z dziećmi
8:00 - 8:30 Śniadanie i czynności higieniczne
8:30 - 9:00 Zabawy dowolne w sali odpowiadające zainteresowaniom dzieci
9:00 - 9:30 Zajęcia z języka angielskiego/profilaktyczne zajęcia logopedyczne (piątek)
9:30 - 9:45 Zabawy tematyczne
9:45 - 10:00 Drugie śniadanie
10:00 - 10:30 Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z przyjętym w przedszkolu programem nauczania
10:30 - 11:30 Zabawy na placu zabaw, spacer, obserwacje przyrodnicze
11:30 - 11:45 Obiad (II danie)
11:45 - 13:15 Drzemka/odpoczynek poobiedni
13:15 - 13:45 Czynności higieniczne po drzemce
13:45 - 14:00 Obiad (I danie)
14:15 - 14:45 Zajęcia dodatkowe zgodnie z ofertą przedszkola
14:45 - 15:30 Zabawy dowolne dzieci
15:30 - 16:00 Podwieczorek
16:00 - 17:30 Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych, zabawy grupowe odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi