Niepubliczne Przedszkole Językowe Mróweczki ogłasza KONKURS PISANKOWY dla przedszkolaków i ich rodziców!

 

1. Cel konkursu

·       Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,

·       Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych,

·       Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci,

·       Promowanie twórczości dziecięcej,

·       Integracja dzieci i rodziców.

 

2. Uczestnicy

 

Konkurs adresowany jest dla dzieci z wszystkich grup wiekowych i ich rodziców.

 

3. Warunki udziału w konkursie

·       Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości,

·       Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja,

·       Do pracy należy przytwierdzić kartkę zawierającą informacje (imię i nazwisko dziecka, grupa wiekowa, imię i nazwisko wychowawcy grupy),

·       Pisankę należy dostarczyć do wychowawcy grupy w terminie do 12.04.2019r.

 

4 . Ocena prac

-Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu

-Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

·       Ogólne wrażenie artystyczne

·       Oryginalność i pomysłowość prac

·       Opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów

·       Wkład pracy

·       Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

·       Estetyka wykonania

 

-Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a dla zwycięzców przewidziano nagrody.

-Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 15.04.2019r.

-Wykonane prace będzie można odebrać w tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!