Od 26 marca w naszym przedszkolu rusza nabór dzieci na nowy rok szkolny. Zgodnie ze statutem placówki, dzieci już uczęszczające do przedszkola mają pierwszeństwo w rekrutacji na nowy rok szkolny. Warunkiem zapisu dziecka do Mróweczek na kolejny rok jest wypełnienie Deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola. Dokładny harmonogram naboru znajdą Państwo poniżej.

Harmonogram rekrutacji:

19-23/03 – przyjmowanie kart kontynuacji od rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola

26/03- 13/04 – rekrutacja nowych dzieci

16-17/04 – weryfikacja dokumentów

23-27/04 - podpisywanie umów na nowy rok szkolny

18/04 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola

23-27/04 – rekrutacja uzupełniająca (organizowana wyłącznie w przypadku, w którym przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami po zamknięciu rekrutacji podstawowej)