Regulamin konkursu „Wesoła Dynia”

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Językowe Mróweczki.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną pracy przestrzennej z dyni, pt. „Wesoła Dynia”.

3. Warunki uczestnictwa:

- uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola;

- każdy uczestnik może dostarczyć jedną konkursową dynię z karteczką zawierającą: imię i pierwszą literę nazwiska oraz nazwę grupy;

- dynię dostarczają rodzice dziecka do Pań prowadzących grupę do 26.10.2018 r.

4. Komisja konkursowa złożona z dyrektora, wychowawców i asystentów wychowawców będzie oceniała prace pod kątem:

- estetyki i walorów artystycznych;

- zgodności z tematem;

- samodzielności;

- pomysłowości.

5. Komisja konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń, wyłoni z każdej grupy po trzy najlepsze prace, których twórcy otrzymają nagrody.

6. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.10.2018 r. podczas Święta Dyni.

8. Więcej informacji można uzyskać u Pań prowadzących grupy.

9. Biorąc udział w konkursie rodzice akceptują regulamin.

10. Przyniesienie dyni jest równoznaczne ze zgodą na prezentację prac na stronie www.facebook.com/przedszkolemroweczki